Киево-могилянская академия (1659

Оглавление

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА — «Україна: людина, суспільство, природа», враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

 • Вивчення впливу змін клімату на природні екосистеми.
 • Дослідження енергетичних потоків в природних екосистемах різного типу.
 • Розробка індикаторів сталого розвитку для вищих навчальних закладів.
 • Наукові проблеми вивчення стану збереження біорізноманіття в Україні.
 • Формування, вивчення структури та властивостей синтетичних мембран на основі функціональних полімерів.
 • Вивчення процесів мембранного переносу та розділення водних систем із використанням синтетичних мембран.
 • Розроблення інтегрованих мембранно-сорбційних технологій розділення, очищення та концентрування складних водних систем.
 • Палеоекологічні аспекти реконструкції рослинного покриву та клімату України в голоцені.
 • Дослідження в галузі генетики, молекулярної генетики, клітинної біології рослин і тварин.
 • Дослідження в галузі фізики конденсованого стану матерії
 • Квантова оптика
 • Спінові моделі у квантовій оптиці та теорії магнетизму
 • Багатофотонні процеси у атомах і молекулах
 • Інтегровані системи та їх розв’язання методами груп Лі

Студентська активність

Наука — головне, але й інше теж важливо. На природничому факультеті діють студентські організації: Екоклуб «Зелена хвиля» (www.ecoclub.kiev.ua) та Студентське біологічне товариство (www.sbt.ukma.kiev.ua). Студенти факультету долучені також до діяльності інших могилянських організацій, таких як: Студентський кіноклуб, Клуб ЮНЕСКО, Клуб інтелектуальних ігор “Що? Де? Коли?”, Клуб спортивного туризму “Стрім”, Народна хорова капела “Почайна”, Студентська колегія.

У 2011 році до ФПрН була приєднана загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання, діяльність якої спрямована на залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Викладацький склад кафедри висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких два кандидати наук, доценти, заслужений тренер України та чотири майстри спорту. Головне завдання фізичного виховання студентської молоді полягає у формуванні засад здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. Функціонують 22 спортивні секції (атлетизм, баскетбол, волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, шахи, шейпінг, фітнес, атлетична гімнастика, туризм, теніс, силова підготовка, ЗФП, спортивні танці, плавання та ін.), відбір до яких проводиться на конкурсній основі. Щорічно проходить університетська спартакіада. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.

Природничий факультет дає унікальні можливості для розвитку наукового та особистісного потенціалу. Хочете жити в гармонії з природою і навчати цьому інших? Зробіть свій вибір!

Майбутнє за наукою!

Партнери та міжнародна співпраця

Викладачі факультету впродовж минулого року взяли участь у 7 всеукраїнських та 20 міжнародних конференціях. Серед них – IX International Conference «Geometry, Integrability and Quan­tization» (Варна, Болгарія), 9-th European Conference on Atomic and Molecular Physics (Крит, Греція). Факультет природничих наук брав активну участь у Днях науки НаУКМА, у прове­денні Дня Землі на Хрещатику, Аквафорумі та інших заходах.

Студенти факультету активно подають аплікації на коротко- та довгострокові навчальні програми за кордоном, виборюють ґранти на навчання й успішно завершують навчання в університетах США за рахунок фінансування програм «Маскі» та Фул­брайта, у Центральноєвропейському університеті (Угор­щина). Наші студенти також успішно навчаються за новою маґістер­ською програмою з екологічної політики MESPOM, яку фінансує Європейський Союз. Програма включає дворічне навчання у трьох із чотирьох університетів програми: Манчестер­ському (Велика Британія), Лундському (Швеція), Аеґенському (Греція) та Цент­ральноєвропейському (Угорщина).

Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом експериментальної ботаніки (Чеська Республіка), Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та науково-дослідними установами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Хо­лодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна, Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, медичним центром клітинної терапії «Ембріотек», Київським інститутом гематології і трансфузіології АМН України, Хар­­ків­ським інститутом радіології (відділ радіаційних патологій). У лабораторіях цих установ студенти виконують наукові дослідження, які становлять основу їхніх кваліфікаційних робіт.

Кафедра екології співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України, Інститутом екогігієни і токсикології, Інститутом гігіє­ни праці АМН України, Карадазьким та Поліським природними заповідниками, Карпатським національним природним парком, Карпатським біосферним заповідником, Українським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП «Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними установами. На їхній базі викладається ряд курсів, проходять студентські практики, виконуються курсові та дипломні роботи. Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного навчання «Партнерство громад­ського та приватного секторів для вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом (США) та ще 15 іншими університетами світу, виконує спільний міжнародний проект з департаментом ботаніки та мікробіології Університету Оклахоми, США.

Викладачі та студенти кафедри фізико-математичних наук беруть участь у наукових міжнародних конференціях, публікують праці у фізичних та фізико-математичних журналах світового рівня. Випускники кафедри мають можливість стажуватися та вступати на PhD-програми в Deutsches Elektronen Synchrotron(DESY), робити наукові роботи та вступати до аспірантури провідних фізичних інститутів Києва та за кордоном, беруть участь у міжнародних ґрантових програмах. Серед ви­пускників кафедри є такі, що працюють в університетах та науково-дослідних установах США та країн Європейського Союзу.

Викладають на кафедрі фізико-математичних наук висококваліфіковані професори, доценти та старші викладачі. До навчального процесу, керівництва курсовими та дипломними роботами залучено провідних фахівців науково-дослідних установ Києва, зокрема Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Бого­любова НАН України, Інституту фізики НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Інституту ядерних досліджень НАН України , а також Київського націо­нального університету ім. Тараса Шевченка.

Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими уста­новами Києва, серед яких Інститут хімії поверхні НАН України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Факультет провадить навчання на двох рівнях вищої освіти — бакалаврат і маґістеріум. До бакалаврату належать такі напрями: політологія (порівняльна політологія), соціальна робота, соціологія, психологія. Маґістрів Факультет соціальних наук і соціальних технологій навчає за такими програмами: політологія, соціологія, соціальна робота, менеджмент в охороні здоров’я, журналістика, зв`язки з громадськістю.До складу Факультету соціальних наук і соціальних технологій належить вісім кафедр:

 • кафедра соціології (заснована 2001 року),
 • Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця (заснована 1995 року як підрозділ підготовки маґістрів соціальної роботи),
 • кафедра політології (переведена з Факультету гуманітарних і суспільних наук 2002 року),
 • кафедра зв’язків із громадськістю (заснована 2001 року),
 • психології та педагогіки (виокремлена 2015 року)
 • Могилянська школа журналістики (заснована 2001 року)
 • Школа охорони здоров’я (заснована 2004 року).
 • Кафедра міжнародних відносин (заснована 2019 року).

На ФСНСТ діють наукові структури:

Центр «Інститут громадянської освіти»;

Школа політичної аналітики;

Центр дослідження конфліктів та психоаналізу;

Центр досліджень здоров’я та соціальної політики;

Центр міждисциплінарних досліджень світової політики.

Для студентів усіх факультетів НаУКМА пропонуються програми додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політологія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми для бакалаврів: «Соціальна психологія та конфліктологія», «Практична психологія», «Діджитал комунікації», «Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології» та «Урядові комунікації», та одну для магістрів – «Теорія і практика PR».

Поєднання дисциплін із соціології, соціальної роботи та політології в межах одного факультету дає змогу побудувати оригінальні навчальні програми, підвищити якість навчання. До того ж, факультет пропонує програми додаткової спеціальності (minor) та сертифікатні програми.Факультет має значні матеріальні ресурси — спеціалізовані комп’ютерні класи, дві телестудії та фотостудію, студію “Молоде радіо”. Важливою складовою розвитку є студентська активність. Зокрема, варто згадати такі мас-медійні студентські ініціативи, як Могилянський портал “Бонет”, радіо СМІТ, радіо К:)ВІТ.

Контакти

В.о. деканаДем`янчук Олександр Петровичдоктор політичних наук, професор
корпус 6, кімната 213 (044) 463 58 63Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заступник деканаТетяна Самійлівна Голіченко кандидат філософських наук, доценткорпус 4, кімната 220 (044) 425 60 48Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МетодистиСвітлана Петрівна Іванова, Людмила Сергіївна Супруненко,

корпус 6, кімната 210-213 (044) 463 58 63Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший лаборантСвітлана Станіславівна Павленко

корпус 6, кімната 210-213 (044) 463 58 63Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист маґістерських програмСвітлана Станіславівна Михайленко

корпус 6, кімната 210-213 (044) 463 58 63Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.